Kos Aktis Art Hotel

24100552 80x80 - Kos Aktis Art Hotel
Villa Areto
June 12, 2018
129627611 80x80 - Kos Aktis Art Hotel
Villa Thea Collection
June 12, 2018

Kos Aktis Art Hotel

20575476 1024x480 - Kos Aktis Art Hotel
20575476 - Kos Aktis Art Hotel

Located on the beachfront, in the centre of Kos Town, Kos Aktis is a luxurious, minimalist design hotel.

Excellent

421 reviews

8.9